ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ใน จ.กำเเพงเพชร และ จ.สุโขทัย

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ใน จ.กำเเพงเพชร และ จ.สุโขทัย วันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสายันต์  มั่นการ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ประมงอำเภอพรานกระต่าย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ แหล่งน้ำสระหนองปรือน้อย อ.พรานกระต่าย จ.กำเเพงเพชร 
และจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ในจ.สุโขทัย นำโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย ประมงอำเภอคีรีมาส ประมงอำเภอศรีสำโรง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ไปยังแหล่งน้ำหนองสีดา อ.คีรีมาส และเเหล่งน้ำหนองหมื่นอินทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมของแต่ละแหล่งน้ำโดยมีคณะกรรมการแหล่งน้ำชาวบ้านของแต่ละแหล่งน้ำให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการโครงการฯ ในแหล่งน้ำเป็นอย่างดี โดยแหล่งน้ำหนองสีดา อยู่ในระหว่างการเปิดขายบัตรตกปลา มีเซียนเบ็ดร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เป็นที่สนใจของคนทั้งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชนแสดงผลว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการและชาวบ้านในชุมชนต่างมีความต้องการให้สมาชิกภายในชุมชนและนอกชุมชนมีสัตว์น้ำไว้บริโภค สร้างประโยชน์ สร้างรายได้จากแหล่งน้ำเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   442   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหม...  363  ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองพัง บ้านปา...  292  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ...  231  “คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำปี ๒๕๖๕” ...  207  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   175  ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการกำหนดสัตว์ที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพิ...  173  ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  164  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  162  การประชุมคณะกรรรมการคัดเลือก Smart DOF Officers   155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ