ประชุมแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัด

 กองตรวจราชการ

ประชุมแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-10-08  |   ข่าววันที่: 2021-10-07 |  อ่าน: 142 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม นายธนวุฒิ กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรม นายปรีชา พาชื่นใจ ผอ.กองตรวจราชการ และสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ผู้ตรวจราชการกรม ณ ปัจจุบัน.. (2,480)  ตัวชี้วัดสนง.ปจ... (1,078) เข้าสู่ระบบงาน กตร... (950) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (727) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (727) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (727) ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2/2563.. (640) ประชุม Video conference การตั้งศูนย์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19.. (601) ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี .. (593) ประชาสัมพันธ์ สนง.ปจ. ทั้งหมด.. (578)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900