ประชุมแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัด

 กองตรวจราชการ


ประชุมแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัด 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม นายธนวุฒิ กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรม นายปรีชา พาชื่นใจ ผอ.กองตรวจราชการ และสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ