ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขตตรวจราชการที่ 7 ประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2564

 กองตรวจราชการ


ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขตตรวจราชการที่ 7 ประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 7 ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง ประมงจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันฯ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ