ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 7 เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2564

 กองตรวจราชการ


ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 7 เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 7 เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับประมงจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี หัวหน้าด่านตรวจประมงนราธิวาส หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ