เจที ฟาร์ม ปลากะพง

 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

เจที ฟาร์ม ปลากะพง 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-08-05  |   ข่าววันที่: 2020-08-02 |  อ่าน: 154 ครั้ง
 

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%87-JT-Farm-Seabass-102454718075667/


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (1,287)  ติดต่อ.. (1,140) ภารกิจ.. (869) การแจ้งยกเลิกการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) .. (768) Download แบบฟอร์มต่างๆ.. (643) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ.. (549) สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ.. (545) แบนเนอร์(สำนักงานประมงจังหวัดตราด).. (520) การติดตามเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (513) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (508) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (500) ค่านิยมสร้างสรรค์ของจังหวัดตราด.. (460) ค่านิยม 12 ประการ.. (444) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.2561.. (403) ป็อบอัพ.. (396) ประกาศจังกวัดตราด เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราด.. (388) สำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (351) popup.. (339) สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.. (322) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1.. (316)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

     409/4 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด