ข่าวประชาสัมพันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดตราด


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอเมืองตราด เข้าส่งเสริม ให้ความรู้และแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง บริเวรแม่น้ำตราด ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีแนวทางการปฏิบัติในด้านการจัดการสุขอนามัยฟาร์มที่ดี (Good Aguaculture Practice : GAP)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

     409/4 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด    trat_fish@hotmail.com   039-511269   039-511269   แฟนเพจ