การแจ้งยกเลิกการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.)

 สำนักงานประมงจังหวัดตราด


การแจ้งยกเลิกการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) 

เกี่ยวกับหน่วยงาน


สำนักงานประมงจังหวัดตราด ขอความอนุเคราะห์จากท่านที่ได้จดแจ้งการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงไว้กับทางสำนักงานฯ หากเลิกเลี้ยงแล้วหรือมีความประสงค์จะยกเลิกการเลี้ยงฯ
ช่วยแจ้งยกเลิกการเลี้ยงตามแบบฟอร์มฯ ที่ได้ส่งมาด้วย พร้อมส่งกลับสำนักงานประมงจังหวัดตราด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

     409/4 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด    trat_fish@hotmail.com   039-511269   039-511269   แฟนเพจ