การแจ้งยกเลิกการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.)

 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

การแจ้งยกเลิกการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.)  

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-04-20  |   ข่าววันที่: 2018-03-27 |  อ่าน: 924 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดตราด ขอความอนุเคราะห์จากท่านที่ได้จดแจ้งการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงไว้กับทางสำนักงานฯ หากเลิกเลี้ยงแล้วหรือมีความประสงค์จะยกเลิกการเลี้ยงฯ
ช่วยแจ้งยกเลิกการเลี้ยงตามแบบฟอร์มฯ ที่ได้ส่งมาด้วย พร้อมส่งกลับสำนักงานประมงจังหวัดตราด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (1,441)  ติดต่อ.. (1,333) ภารกิจ.. (1,009) การแจ้งยกเลิกการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) .. (924) Download แบบฟอร์มต่างๆ.. (726) การติดตามเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (659) แบนเนอร์(สำนักงานประมงจังหวัดตราด).. (648) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (567) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ.. (549) สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ.. (545) ค่านิยมสร้างสรรค์ของจังหวัดตราด.. (503) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (500) ป็อบอัพ.. (492) ค่านิยม 12 ประการ.. (490) ประกาศจังกวัดตราด เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราด.. (461) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.2561.. (461) ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล .. (450) popup.. (432) สำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (415) 20.ท่าเทียบเรือประมง.. (404)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

     409/4 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด