ประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดตราด


ประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ แจ้งประชาสัมพันธ์.
        สำนักงานประมงจังหวัดตราด  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ( ปลาเป็ดและปลาเลย) ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ จำนวน  1  รายการ จำนวน 8,000 กิโลกรัม  กำหนดทำการประมูลขายทอดตลาด ในวันอังคารที่  27 ธันวาคม  2565  เริ่มการประมูล เวลา 13.30 น. ณ ท่าเทียบเรือประมงแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

     409/4 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด    trat_fish@hotmail.com   039-511269   039-511269   แฟนเพจ