popup

 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

popup 

ป็อบอัฟ

 เผยเเพร่: 2016-12-23  |   ข่าววันที่: 2016-12-23 |  อ่าน: 361 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (1,318)  ติดต่อ.. (1,202) ภารกิจ.. (903) การแจ้งยกเลิกการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) .. (812) Download แบบฟอร์มต่างๆ.. (670) แบนเนอร์(สำนักงานประมงจังหวัดตราด).. (559) การติดตามเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (552) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ.. (549) สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ.. (545) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (530) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (500) ค่านิยมสร้างสรรค์ของจังหวัดตราด.. (474) ค่านิยม 12 ประการ.. (453) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.2561.. (418) ประกาศจังกวัดตราด เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราด.. (411) ป็อบอัพ.. (410) สำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (370) popup.. (361) ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล .. (330) 20.ท่าเทียบเรือประมง.. (323)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

     409/4 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด