ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำและมอบปัจจัยการผลิต

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำและมอบปัจจัยการผลิต วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายจารึก นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับนางสายฝน เสียงหวาน ประมงอำเภอร่องคำ ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำและมอบปัจจัยการผลิต ปลากินพืชจำนวนรายละ 1,600 ตัว ได้แก่ ปลานิลจำนวน 500 ตัว ปลาตะเพียนจำนวน 500 ตัว ปลานวลจันทร์เทศจำนวน 600 ตัว และมอบปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยอาหารปลากินพืชรายละ 2 กระสอบ ปูนขาวรายละ 20 กิโลกรัม มูลไก่อัดเม็ดรายละ 30 กิโลกรัม และคู่มือเกษตรกรจำนวน 1 เล่มต่อราย ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map) จำนวน 20 ราย ในพื้นที่ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618