มอบปัจจัยการผลิต

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


มอบปัจจัยการผลิต วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายจารึก นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวรัตนาวดี กิจจา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับนายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา ประมงอำเภอดอนจาน ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต ปลากินพืชจำนวนรายละ 1,600 ตัว ได้แก่ ปลานิลจำนวน 500 ตัว ปลาตะเพียนจำนวน 500 ตัว ปลานวลจันทร์เทศจำนวน 600 ตัว และวัสดุการเกษตรประกอบไปด้วยอาหารปลากินพืชรายละ 2 กระสอบ ปูนขาวรายละ 20 กิโลกรัม มูลไก่อัดเม็ดรายละ 30 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map) จำนวน 20 ราย ในพื้นที่ตำบลม่วงนาและตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618