ร่วมประชุมกับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ร่วมประชุมกับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

บทความ


                  วันที่ 29  พฤษภาคม 2560 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและกลุ่มตัวแทนประมงอาสาเพื่อหารือ ในการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618