เยี่ยมเยี่ยนให้คำแนะนำเกษตรกรพร้อมทีมงาน 5 ประสาน ศพก.อำเภอสหัสขันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


เยี่ยมเยี่ยนให้คำแนะนำเกษตรกรพร้อมทีมงาน 5 ประสาน ศพก.อำเภอสหัสขันธ์ 

บทความ


                    วันที่ 26  พฤษภาคม 2560 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ เยี่ยมเยี่ยนให้คำแนะนำเกษตรกรพร้อมทีมงาน 5 ประสาน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ศพก.อำเภอสหัสขันธ์ ภายใต้กรอบแนวคิด 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตรกรสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618