ออกตรวจแหล่งน้ำ และเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ หนองเริงไก่โอก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ออกตรวจแหล่งน้ำ และเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ หนองเริงไก่โอก 

บทความ


                 วันที่ ๒4  พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  ออกตรวจแหล่งน้ำ และเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ โดยมีปลาตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ณ หนองเริงไก่โอก บ้านขมิ้น  ขนาดพื้นที่ 200 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618