ร่วมระดมความคิดเห็นในการเพื่มผลผลิตฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ร่วมระดมความคิดเห็นในการเพื่มผลผลิตฯ 

บทความ


        วันที่ ๒๙  พฤษภาคม 2560 นายอำพล  จินดาวงค์  ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วย นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่จำหน่ายอาหารปลา ให้แก่เกษตรกรโครงการแปลงใหญ่ เพื่อระดมความคิดเห็นในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลกระชังในเขื่อนลำปาว ณ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618