สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ข่าวประชาสัมพันธุ์

 เผยเเพร่: 2020-04-14  |   ข่าววันที่: 2020-03-04 |  อ่าน: 112 ครั้ง
 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายจารึก นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวรัตนาวดี กิจจา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค ร่วมด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา สมาคม สมาพันธ์ เกษตรกร และข้าราชการกรมประมงที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานและวิทยากรในการสัมมนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นนทวิทย์ อารีย์ชน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวชุติมา ชมวิสัย กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น นายบรรจง นิสภวาณิชย์ สมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย และ นายอมร เหลืองนฤมิตชัย ผู้แทนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นวิทยากรในการสัมมนา จัดขึ้นโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000