ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาสถานประกอบการปลาร้า-ปลาส้ม รอบเขื่อนให้ ได้มาตรฐาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาสถานประกอบการปลาร้า-ปลาส้ม รอบเขื่อนให้ ได้มาตรฐาน วันที่  10 มีนาคม 2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวเพลินพิศ ธารีเธียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาสถานประกอบการปลาร้า-ปลาส้ม รอบเขื่อนให้ ได้มาตรฐาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลองชั้น 2 และเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดการน้ำให้เกษตรกร         ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ณ ห้องประชุม 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618