บรรยายและให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


บรรยายและให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย์  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายจารึก นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย์ จำนวน 20 คน เรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การเพาะและอนุบาลปลานิล 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618