จัดประชุม เพื่อการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และติดตามความก้าวหน้าหลังการเลี้ยงปลาตามรูปบแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

จัดประชุม เพื่อการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และติดตามความก้าวหน้าหลังการเลี้ยงปลาตามรูปบแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์  

ข่าวประชาสัมพันธุ์

 เผยเเพร่: 2020-02-11  |   ข่าววันที่: 2020-01-24 |  อ่าน: 172 ครั้ง
 

วันที่   24  มกราคม  2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสาวเพลินพิศ  ธารีเธียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ของศูนย์ฯ จัดประชุม เพื่อการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และติดตามความก้าวหน้าหลังการเลี้ยงปลาตามรูปบแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 40 ราย ณ ศาลา SML หมู่ 8 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000