ให้ความรู้และสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาให้แก่คณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร หนองคำมะโฮ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ให้ความรู้และสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาให้แก่คณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร หนองคำมะโฮ 

ข่าวประชาสัมพันธุ์


ในระหว่างวันที่ 23 - 25  มกราคม  256๓ นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวรัตนาวดี กิจจา ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับประมงอำเภอห้วยเม็ก ให้ความรู้และสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาให้แก่คณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร หนองคำมะโฮ เพื่อนำความรู้ในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำไปใช้ในการเพาะ และขยายพันธุ์เพื่อปล่อยแหล่งน้ำตามโครงการต่อไป

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618