ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มใหม่ safety level และฟาร์มใหม่ GAP กุ้งก้ามกราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มใหม่ safety level และฟาร์มใหม่ GAP กุ้งก้ามกราม 

ข่าวประชาสัมพันธุ์


วันที่   23  มกราคม  2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ของศูนย์ฯ เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มใหม่ safety level และฟาร์มใหม่  GAP กุ้งก้ามกราม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน อำเภอกุฉินารายณ์  อำเภอห้วยเม็ก และอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618