ประชุมปรึกษาหารือ 3 ประสานในระดับอำเภอ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ประชุมปรึกษาหารือ 3 ประสานในระดับอำเภอ  

บทความ

 เผยเเพร่: 2017-04-10  |   ข่าววันที่: 2017-04-10 |  อ่าน: 402 ครั้ง
 

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะหัวหน้าทีมรับผิดชอบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เขตอำเภอสหัสขันธุ์และอำเภอสมเด็จ (เกษตรกรรวมทุกกลุ่ม 259 ราย) พร้อมนายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ นายอดุลย์ แสงวิเศษ ประมงอำเภอสมเด็จ และนายชัยวัต ศรีบาลแจ่ม หฝ.ส่งเสริมฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือ 3 ประสานในระดับอำเภอ ได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินและกระจายเป้าหมายให้ส่วนราชการระดับอำเภอและปราชญ์เกษตร ร่วมบูรณาการทำงานและการส่งเสริมติดตามเกษตรกรรายบุคคล จากนั้นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์ปราชญ์และเกษตรกรCell ต้นกำเนิด


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000