ร่วมประชุมการรับซื้อผลผลิตเกษตรจากกลุ่มเกษตรของบริษัท เอก ชัย ดิสทริบิวชั่น ชิสเทม จำกัด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ร่วมประชุมการรับซื้อผลผลิตเกษตรจากกลุ่มเกษตรของบริษัท เอก ชัย ดิสทริบิวชั่น ชิสเทม จำกัด 

บทความ

 เผยเเพร่: 2017-04-10  |   ข่าววันที่: 2017-04-10 |  อ่าน: 319 ครั้ง
 

วันที่  27  มีนาคม ๒๕๖๐ นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมการรับซื้อผลผลิตเกษตรจากกลุ่มเกษตรของบริษัท เอก ชัย ดิสทริบิวชั่น ชิสเทม จำกัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรวางแผนและพัฒนาการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องราคาตกต่ำจากสินค้าล้นตลาด โดยบริษัทจะได้จัดทำแผนงานรับซื้อที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตพื้นที่ 3 จังหวัดขอนแก่น


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000