ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจัดงานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้แนวคิด “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจัดงานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้แนวคิด “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ” 

บทความ


วันที่ ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการโครงการจัดงานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้แนวคิด มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อและร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และ               พระมหากรุณาธิคุณ เรื่องปลานิลพระราชทาน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ประวัติความเป็นมาของปลานิลการเพาะพันธุ์ปลานิล  โดยมีนายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตลอดจนเกษตรกรและประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618