ออกตรวจผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืดและการจำหน่าย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ออกตรวจผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืดและการจำหน่าย 

บทความ


วันที่ 5 เมษายน 2560 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายจารึก นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ นายพรหมเพชร ดวงมาลา หน.ป้องกันปราบปรามฯเขื่อนลำปาว นายชัยวัต ศรีบาลแจ่ม หฝ.ส่งเสริมฯ นายสำรวย ชมพุฒ หก.บริหารจัดการประมง ร่วมกับ นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จัดประชุมพบปะกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในเขื่อนลำปาว ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืด เพื่อสร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำของเขื่อนลำปาว และให้เกษตรวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนลำปาวในช่วงฤดูร้อนและตลอดปี 2560

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๗ - ๑๒ /๒๕๖๕   156   ประกาศ รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์   120  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ  2565   111  ทำเนียบผู้บริหาร กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   92  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๕ /๒๕๖๕   90  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ  2565   81  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมา...  79  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๖ - ๑๘ /๒๕๖๕   76  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๓ - ๑๔ /๒๕๖๕   75  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๙ - ๒๒ /๒๕๖๕   43

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618