เข้าร่วมประชุมดำเนินการคัดเลือกและเลือกคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารตำรวจ (กต.ตร)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


เข้าร่วมประชุมดำเนินการคัดเลือกและเลือกคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารตำรวจ (กต.ตร) 

บทความ


วันที่ 15  มกราคม  25๖๒ นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  เข้าร่วมประชุมดำเนินการคัดเลือกและเลือกคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารตำรวจ (กต.ตร) ณ สถานีตำรวจภูธรลำปาว ตำบลลำปาว  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618