ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

บทความ


             วันที่   27  ธันวาคม 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวฐิติมา  สีอองโคตร ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ ๑ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (zoning by agri map) จังหวัดชัยภูมิ           

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618