ประชุมปรึกษาหารือและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ประชุมปรึกษาหารือและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

บทความ


 วันที่   18  มกราคม  2562 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมปรึกษาหารือและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพื่อนำข้อมูลทำแผนพัฒนาสัตว์น้ำรายชนิด (ประจำเขต)  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618