กิจกรรมสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย และมีเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


กิจกรรมสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย และมีเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุ 

บทความ


วันที่ 11  เมษายน 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดกิจกรรมสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย และมีเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ให้พรเพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618