ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมการตลาดกุ้งก้ามกราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมการตลาดกุ้งก้ามกราม 

บทความ


วันที่ 24  เมษายน 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมการตลาดกุ้งก้ามกราม และปลานิลกระชัง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ โดยนายเอนก  รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618