นักวิชาการประมงเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


นักวิชาการประมงเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

บทความ


วันที่ 4  เมษายน 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ  สีมา  ตำแหน่ง นักวิชาการประมงเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618