มอบลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้เกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


มอบลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้เกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

บทความ


วันที่  3  เมษายน  2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนายศุภชัย  บุตโลบล ตำแหน่ง นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ มอบลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้เกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 50 รายๆ ละ 10,000 ตัว จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618