กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง เข้าติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง เข้าติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

บทความ


วันที่ ๒๙  มีนาคม 2561 นางสาวหทัยขนก  ตินนังวัฒนะ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง เข้าติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อศึกษาพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรศึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ของนายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618