กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง เข้าติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง เข้าติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-05-03  |   ข่าววันที่: 2018-03-29 |  อ่าน: 278 ครั้ง
 

วันที่ ๒๙  มีนาคม 2561 นางสาวหทัยขนก  ตินนังวัฒนะ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง เข้าติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อศึกษาพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรศึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ของนายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000