ออกพบปะเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนความคิดหารือกับสมาชิกแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ปี 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ออกพบปะเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนความคิดหารือกับสมาชิกแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ปี 2560 

บทความ


วันที่ 12  มกราคม 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำพล จินดาวงศ์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้จัดการแปลงโครงการแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม และนางศิรินรัตน์ ไผ่ทูล ประมงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ออกพบปะเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนความคิดหารือกับสมาชิกแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ปี 2560 และได้เชิญตัวแทนบริษัทชีพีเข้าหารือในหลายๆ ประเด็น รวมทั้ง ขอให้พิจารณาส่วนลดพิเศษให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่กุ้ง เพื่อช่วยขับเคลื่อนแปลงใหญ่และสนับสนุนกาฬสินธุ์โมเดลตามนโยบายรัฐบาลที่ให้จังหวัดกาฬสินธุ์นำร่องแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มค่าผลิตภัณฑ์มวลของจังหวัดให้สูงขึ้น ณ ศาลาบ้านอัมพวัน ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618