ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการประเมินผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการประเมินผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

บทความ


วันที่ 17  มกราคม 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการประเมินผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง กรุงเทพฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618