ประชุมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ประชุมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-02-22  |   ข่าววันที่: 2018-02-11 |  อ่าน: 214 ครั้ง
 

วันที่ 19  มกราคม 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ประชุมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000