ให้คำแนะนำเกษตรกร และถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ และตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ให้คำแนะนำเกษตรกร และถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ และตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-02-19  |   ข่าววันที่: 2018-01-11 |  อ่าน: 305 ครั้ง
 

วันที่ 11  มกราคม 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสาวฐิติมา  สีอองโคตร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ให้คำแนะนำเกษตรกร และถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ และตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map)  อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000