ติดตามประเมินผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ติดตามประเมินผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังฯ 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-02-16  |   ข่าววันที่: 2018-01-12 |  อ่าน: 321 ครั้ง
 

วันที่ 10 - 12  มกราคม 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวศิรินุช วะสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงติดตาม ปี 2559) อำเภอเมือง, อำเภอห้วยเม็กอำเภอหนองกุงศรี และอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000