ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลข้อมูลก่อนเลี้ยงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลข้อมูลก่อนเลี้ยงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-02-15  |   ข่าววันที่: 2018-01-09 |  อ่าน: 220 ครั้ง
 

วันที่ 8 - 9  มกราคม 2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสาวศิรินุช วะสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลข้อมูลก่อนเลี้ยงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000