ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) 

บทความ


วันที่ 25 - 26  ธันวาคม 2560 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสาวฐิติมา  สีอองโคตร ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ชี้แจงให้คำแนะนำ ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) จำนวน 80 ราย ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618