ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด 

ข่าวประชาสัมพันธุ์

 เผยเเพร่: 2017-10-09  |   ข่าววันที่: 2017-10-06 |  อ่าน: 690 ครั้ง
 

นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายรณชัย  ภูครองทอง ผู้อำนวยการสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้คำแนะนำในการจัดตั้ง ณ ที่ว่าการสหกรณ์ ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวจำกัด


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000