สุ่มเก็บตัวอย่าง จากฟาร์มเลี้ยงปลานิล และสุ่มตัวอย่างจากโรงเพาะฟักปลานิลในพื้นที่ ส่งให้กองวิจัยและสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื่อ TiLV

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


สุ่มเก็บตัวอย่าง จากฟาร์มเลี้ยงปลานิล และสุ่มตัวอย่างจากโรงเพาะฟักปลานิลในพื้นที่ ส่งให้กองวิจัยและสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื่อ TiLV 

ข่าวประชาสัมพันธุ์


วันที่ 12 – 13  กันยายน  2560 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศพจ.กาฬสินธุ์ สุ่มเก็บตัวอย่าง จากฟาร์มเลี้ยงปลานิล และสุ่มตัวอย่างจากโรงเพาะฟักปลานิลในพื้นที่ ส่งให้กองวิจัยและสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื่อ TiLV

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618