มอบพันธุ์ปลานิลให้เกษตรกรคนเก่งทดลองเลี้ยง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


มอบพันธุ์ปลานิลให้เกษตรกรคนเก่งทดลองเลี้ยง 

ข่าวประชาสัมพันธุ์


วันที่  13  กันยายน  2560 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ปลานิล มอบหมายให้นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน มอบพันธุ์ปลานิลให้เกษตรกรคนเก่งทดลองเลี้ยง เพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ตามแผนงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618