ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์..คลิก

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 คณะทำงานประเมินการให้คะแนนรายบุคคล อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ได้เข้าประเมินและตรวจสอบข้อมูล  และประวัติความเป็นมา ณ อาคารประทับแรม สำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร โดยมีนายประมุข ฤๅแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร อาจารย์ ดร. พสุธา โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม และนายกฤษดากร บรรลือ นักวิชาการวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

    รายละเอียด 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  email  if-sakhon@hotmail.com  โทรศัพท์ 042711447  FAX 042716220
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6