ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์..คลิก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ( Fisheries Co - Ordinator : FC ) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมทองพูลสิริกาโม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เพื่อประชุมและพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

    รายละเอียด 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  email  if-sakhon@hotmail.com  โทรศัพท์ 042711447  FAX 042716220
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6