ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์..คลิก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายบัญชา สุขเเก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายวรพงษ์ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดสกลนคร และนายพิสิฐ ภูมิคง หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองวิจัยเเละพัฒนาการประมงน้ำจืด เเละคณะฯ ลงพื้นที่หน่วยขุดลอกเเละกำจัด วัชพืชหนองหาร ณ ประตูระบายน้ำสุรัสวดี ตำบลนาตงวัฒนา อ.โพนนาเเก้ว จ.สกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจเเก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานขุดลอกเเละกำจัดวัชพืชในเเหล่งน้ำธรรมชาติเเละเตรียมตรวจสอบความพร้อมของเรือขุดที่จะออกปฏิบัติงานตามเเผน พัฒนาหนองหารในส่วนที่กรมประมงรับผิดชอบเพื่อตอบรับนโยบายตามเเผนหลักพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร 5 ด้าน (ปี 2563 - 2572) โดยมีนายธรรมนูญ เบ้าหล่อเพชร หัวหน้าหน่วยฯ เเละเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเเละรายงานผลการดำเนินงานของหน่วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

    รายละเอียด 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  email  if-sakhon@hotmail.com  โทรศัพท์ 042711447  FAX 042716220
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6