ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์..คลิก

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร พร้อมด้วยนางกนกวรรณ ม่วงมิตร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครบรอบ 40 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมีกิจกรรมการเตรียมงานศึกษาและพัฒนาประมง การจัดนิทรรศการด้านการประมง กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา การมอบปัจจัยพันธุ์ปลาให้กับประชาชน และการเสนอชื่อเกษตรกรดีเด่นในแต่ละด้าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

    รายละเอียด 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  email  if-sakhon@hotmail.com  โทรศัพท์ 042711447  FAX 042716220
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6