ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์..คลิก

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายประมุข ฤาแก้วมาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในหนองหารจังหวัดสกลนคร เพื่อพิจารณาผลการเสนอของบประมาณและผลกระทบต่อวิ่งแวดล้อมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2565/2566 และโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ดขวางเส้นทางน้ำไหลตามแหล่งน้ำตามแหล่งน้ำและลำน้ำสาขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายป้องกันน้ำท่วมน้ำหลาก และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งพื้นที่หนองหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

    รายละเอียด 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  email  if-sakhon@hotmail.com  โทรศัพท์ 042711447  FAX 042716220
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6