ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์..คลิก

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ร่วมกับหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2565  ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าในพื้นที่บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ และพื้นที่โดยรอบ ให้สวยงาม และเป็นระเบียบ…

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

    รายละเอียด 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  email  if-sakhon@hotmail.com  โทรศัพท์ 042711447  FAX 042716220
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6