ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร มอบหมายให้ นางกนกวรรณ ม่วงมิตร ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ ตามโครงการ “ปล่่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ และชุมชน ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฝา ดำเนินการปล่อย พันธุ์ปลายี่สกเทศจำนวน 50,000 ตัว ทั้งนี้ มีผู้นำชุมชนพร้อมชาวบ้านร่วมปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำดังกล่าวฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

     1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    if-sakhon@hotmail.com   042711447   042716220